Houzz Logo Print
Escribe una valoración

Sobre nosotros

Amb nosaltres podràs fer realitat els projectes d’obra nova, reforma i ampliació de casa teva. Ens adaptem a les teves necessitats, presentant propostes òptimes que posaran en valor la construcció. Dissenyem espais confortables, lluminosos i pràctics, pensats per gaudir des de l’interior i totalment vinculats als espais exteriors. T’aconsellem en termes d’eficiència energètica, tècniques constructives, habitabilitat, gestió, etc. Acompanyem els nostres clients des de les fases inicials (assessorament en la compra de terreny, avantprojecte i disseny), redacció del projecte, obtenció de permisos, cerca d’industrials, construcció i documentació final. Treballem a peu d’obra, fent un seguiment exhaustiu de la construcció, donant-te tranquil·litat quan tu no puguis ser-hi o no tinguis temps. Segur que entre tots formarem un bon equip. Avec nous vous pourrez réaliser vos projets que ce soit des nouvelles constructions, des rénovations ou d’agrandissement de vos maisons. Nous nous adaptons à vos besoins en vous présentant des propositions optimales qui mettront en valeur la construction. Nous concevons des espaces confortables, lumineux et pratiques, pensés pour être appréciés de l’intérieur tout en respectant les espaces extérieures. Nous vous conseillons en termes d’efficacité énergétique, de techniques de construction, d’habitabilité, de gestion, etc… Nous accompagnons nos clients dès les premières étapes (conseil pour l’achat du terrain, avant-projet et conception), rédaction du projet, obtention des permis, recherche de fournisseurs, construction et documentation finale. Nous intervenons sur le chantier, surveillant de près la construction afin de vous offrir une tranquillité d’esprit lorsque vous ne pourrez pas être là où vous n’aurez pas le temps. Nous sommes convaincus que nous ferons une bonne équipe ensemble.

Servicios prestados:

Ampliaciones de casas, Casas a medida, Casas energéticamente eficientes, Construcción de casas, Diseño arquitectónico, Gestión de proyectos, Planos para casas, Reformas integrales, Diseño de casas para personas con necesidades espe

Zonas de trabajo

L’Escala

Información profesional:

Irene Sancho Janoher, col·legiada 62578/7 pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya Gaietà Bigarós Romaguera, col·legiat 797 pel Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona

Categoría

Volver a la navegación

Detalles de la empresa

Nombre de la empresa

IMG Arquitectura

Número de teléfono

972 77 17 01

Dirección

C/Miramar, 5
L'Escala

17130
L’Escala
Cataluña
España

Seguidores

Volver a la navegación

Credenciales

Volver a la navegación
Volver a la navegación

1 álbum de ideas

Contactar a IMG Arquitectura
España
Personalizar mi experiencia con el uso de cookies

Houzz utiliza cookies y tecnologías similares para personalizar mi experiencia, ofrecerme contenido relevante y mejorar los productos y servicios de Houzz. Al hacer clic en 'Aceptar' confirmo que estoy de acuerdo con lo antes expuesto, como se describe con más detalle en la Política de cookies de Houzz. Puedo rechazar las cookies no esenciales haciendo clic en 'Gestionar preferencias'.