A ARQ rehabilita partim de la base que l'edifici és una entitat integral que s'ha de conèixer en la seva globalitat. ens volem convertir en el tècnic de capçalera dels edificis on intervenim. Tant és si el que es pretén fer és una intervenció parcial sobre un element determinat de l'edifici o una actuació global de transformació, estem convençuts que aquesta és la filosofia que ha d'impregnar qualsevol acció de rehabilitació, restauració o millora en qualsevol tipus d'edifici. A partir d’aquest coneixement previ, busquem la millor resposta als nostres clients a partir de la conjugació de tres variables bàsiques: La definició d’objectius, el disseny i el cost.
Servicios prestados:

Diseño arquitectónico, Gestión de proyectos, Reformas, Rehabilitación de edificios, Implantación de ascensores, ITEs

Zonas de trabajo

Barcelona

Premios:

Arquitecte tècnic en edificació, UPC – Barcelona, 1993 Màster en Degradació i conservació de materials petris en monuments i edificis, Univeritat de Barcelona, 1997 Premi a la Innovació en la Construcció 2012 en els Premis Catalunya Construcció organitzats pel CAATEEB

España
Personalizar mi experiencia con el uso de cookies

Al continuar en este sitio o utilizar esta aplicación, acepto que el grupo Houzz pueda utilizar cookies y tecnologías similares para mejorar sus productos y servicios, ofrecerme contenido relevante y personalizar mi experiencia. Saber más.