PROFESIONALES
Houzz Logo Print
Foto de perfil de Simètric Girona SL

Simètric Girona SL

Sobre nosotros

Simètric Girona SL, és una empresa constructora familiar amb una experiència de més de 25 anys en el sector. Som un equip humà, on tots tant, directiu, tècnic, com els operaris, som joves i no tan joves amb ganes. Gràcies a l’experiència acumulada al llarg dels anys que portem en el sector de la construcció, hem format un bon equip, tècnic i de mà d’obra, altament qualificat per portar a terme qualsevol tipologia de construcció. Realitzem obres a tota la província de Girona, principalment a la Costa Brava. Tenim tots els recursos, tant materials com humans, per a una exhaustiva execució de les obres, realitzant un seguiment de control rigorós. Comptem amb camions de gran tonatge propis, maquines giratòries, bobcats, grues, furgonetes per les colles, nau industrial de més de 2.000m per l'acopi de material, equip pròpi d'encofradors, tot per ser el màxim d'autosuficients. L'objectiu principal de la nostra empresa és la de transmetre als nostres clients la màxima confiança a l'haver-nos triat per portar a terme un projecte, el qual pot ser el de la construcció de la seva casa, un projecte familiar important a la vida. --------------------------------------------------------------------- Simètric Girona SL, is a family construction company with more than 25 years of experience in the sector. We are a human team, where we are all young, managers, technicians and operators, we are young and not so young with desire. Thanks to the experience accumulated over the years we have been in the construction sector, we have formed a good team, technical and manpower, highly qualified to carry out any type of construction. We carry out works throughout the province of Girona, mainly on the Costa Brava. We have all the resources, both material and human, for a thorough execution of the works, carrying out a rigorous control monitoring. We have our own heavy trucks, revolving machines, bobcats, cranes, vans for gangs, industrial building of more than 2,000m for the collection of material, own equipment of formwork, all to be the most self-sufficient. The main goal of our company is to convey to our customers the utmost confidence in having chosen us to carry out a project, which may be the construction of your home, an important family project in life.

Servicios prestados:

Anexos de casas, Bioconstrucción, Casa a medida, Casas energéticamente eficientes, Casas prefabricadas, Construcción de casas, Construcción de casas modulares, Construcción de casas pequeñas, Construcción de piscinas, Passive houses, Reformas de pisos, Reformas integrales, Reformas lujosas, Rehabilitación de fachadas, Restauración de casas

Zonas de trabajo

Sta Cristina D'aro, Girona, Maresme, Barcelona

Volver a la navegación

14 Proyectos

Begur

Casa Begur 2016

21 fotos
Volver a la navegación

Credenciales

Volver a la navegación

Valoraciones

Tú podrías ser la primera persona en valorar a Simètric Girona SL
Selecionar puntuación
Volver a la navegación

1 álbum de ideas

Contactar a Simètric Girona SL
Sitio web
Ctra. GI-662 km 2, nau ind.
17246
Sta Cristina D'aro
Cataluña
España
España
Personalizar mi experiencia con el uso de cookies

Houzz utiliza cookies y tecnologías similares para personalizar mi experiencia, ofrecerme contenido relevante y mejorar los productos y servicios de Houzz. Al hacer clic en 'Aceptar' confirmo que estoy de acuerdo con lo antes expuesto, como se describe con más detalle en la Política de cookies de Houzz. Puedo rechazar las cookies no esenciales haciendo clic en 'Gestionar preferencias'.